Trabaho

Massage Therapist

  • May Training para sa mga Hindi marunong mag Massage
  • Mapag-kakatiwalaan, Mabait, Masipag, Maasahan at Magandang Asal
  • Kayang mag trabaho kahit hating gabi
  • Malaki ang commission at may Tip
  • Para sa mga nangangailangan ng Trabaho lang
  • Para sa mga BABAENG Aplikante lang
  • Libreng Renta ng Bahay, Kuryente at Tubig sa mga matatanggap
  • Gustong mag trabaho sa Metro Manila

Sa mga aplikante, tumawag o mag-text para sa interview:

  • Globe: 0917-5209283
  • Smart: 0998-8810316
Call Now Button